Instagram

jueves, 26 de julio de 2012

Llevan a Pleno el concurso para la gestión de las escuelas infantiles

SANXENXO .DIARIO DE AROUSA
 teresa miñán sanxenxo


Catalina González, alcaldesa de Sanxenxo
El gobierno local llevará al Pleno del próximo lunes una propuesta de la Alcaldía para determinar la forma de gestión de las dos escuelas infantiles municipales (la de O Tombo y la de Vilalonga), así como para aprobar el proyecto de explotación, el pliego de contratación de la concesión administrativa y el nuevo reglamento que regirá el funcionamiento de los dos centros.

Así, las dos escuelas infantiles serán de titularidad municipal pero de gestión externa y para la adjudicación de esta prestación primarán los parámetros de calidad que presenten las firmas que opten a este contrato.

El pliego de cláusulas administrativas que regirá el procedimiento especifica que la duración de la concesión será de cuatro años no prorrogables y con un presupuesto máximo de licitación por año de 532.421,72 euros sin IVA. De este modo, el valor estimado del contrato durante los cuatro años será de algo más de dos millones de euros, sin incluir el IVA.

Desde el gobierno municipal explicaron, sobre el modelo de gestión externa, que “a xestión conxunta da gardería existente en Padriñán e da próxima apertura situada en Vilalonga é obrigada para que o servizo poida ser prestado nas mesmas condicións a todos os veciños e veciñas que o precisen”. Además, destacaron que el Concello no cuenta actualmente con personal suficiente para gestionar las dos escuelas infantiles.

Por otra parte, en relación con el centro de Vilalonga, afirmaron que “é un orgullo para todos nós ter construido unha nova gardería nun momento tan difícil como o que estamos a vivir e ademais coa calidade que presentan as novas instalacións de Vilalonga”. Asimismo, añadieron que “este é un novo exemplo da nosa política social, unha aposta clara e firme que vimos mantendo estes anos, como o demostra o feito de que mantemos a mesma partida orzamentaria para este eido que en 2007 (uns cinco millóns de euros) cando agora traballamos cun 25% do orzamento de por aquel entón”. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario