Instagram

jueves, 7 de julio de 2016


ASUNTO: PUNTO COMPOST ESPIÑEIRO PORTONOVO

Ó ALCALDE DE SANXENXO.

7 de JULIO de 2016

JOSÉ GERMÁN PRIEO DEZA administrador de PROXECTO PORTONOVO,  www.aavvportonovo.blogspot.com domiciliado en Rúa Porvir  11, Portonovo e dni  35411076T

Ante VI EXPÓN

- Que nestes días estase instalando un punto de compost no parque Espiñeiro

-Que varios veciños interesáronse ante Proxecto Portonovo polas posibles molestias que poida causar dita instalación.

-Que  ademáis fixeron enfase na situación especial de dita instalación xa que  está rodeada de Club de Xubilados, Parque Espiñeiro e o lado mesmo da área biosaudable

-Tamén se queixou o comercio e hostalaría do entorno.

-As queixas veñen referidas a posibles cheirumes de dita instalación e, sobre todo, de que se vai convertir nun mexadeiro público dos viandantes que por alí pasen.


POLO EXPOSTO, SOLICÍTOLLE

 “PARALICEN AS OBRAS DE DITO EMPRAZAMENTE E LLE BUSCAN UN SITIO QUE CAUSE MENOS MOLESTIAS ÓS VECIÑOS DE PORTONOVO”ASDO XERMÁN PRIETO

ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO CONCELLO DE SANXENXO