Instagram

martes, 24 de mayo de 2016

RETIRADA DE MULTAS


Ó ALCALDE DE SANXENXO

24 de maio de 2016

JOSÉ GERMÁN PRIEO DEZA administrador de PROXECTO PORTONOVO,  www.aavvportonovo.blogspot.com domiciliado en Rúa Porvir  11, Portonovo e dni  35411076T

Ante VI EXPÓN

-Que no evento deportivo deste último fin de semana mandouse retirar os vehículos das rúas Avenida de Pontevedra e Ourense como medida de seguridade.

-Que varios veciños non se enteraron porque marcharon o fin de semana o venres

-Que ademáis, noutros eventos semellantes e con máis participación, nunca se tomou esa medida nesas rúas, polo tanto era previsible que nesta ocasión fose igual xa que neles nunca existe concentración de público como así ocorreu

-Como consecuencia desa medida foron multados varios veciños que tendo ben aparcados os coches non podían contar con dita medida. Exemplos son
POLO EXPOSTO, SOLICÍTOLLE

SEXAN RETIRADAS AS DENUNCIAS FEITAS NAS RÚAS OURENSE E AVENIDA DE PONTEVEDRA DE PORTONOVO, DURANTE O EVENTO DO 22 DE MAIO, POR ESTAR AUSENTES, NON SER PREVISIBLES POLOS VECIÑOS E PORQUE DITAS MEDIDAS NUNCA FORON TOMADAS EN EVENTOS ANTERIORES SIMILARES.ASDO XERMÁN PRIETO

ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO CONCELLO DE SANXENXO