Instagram

viernes, 16 de diciembre de 2011

Comisión Xestora Cemiterio Adina. Reunión propietarios 16 decembro 2011Con unha asistencia de  60 veciños propietatarios  do cemiterio de Adina, celebrouse unha reunión na casa da Cultura de Adina, convocada pola asociación de veciños de Adina. Podemos resumila así:

-Actúa de presidente accidental,  Gerardo Fdez Otero e de secretario accidental,  Xermán Prieto Deza.
-Recoñécese que a lexitimidade de convocar a tódolos propietarios, recae, por natureaza, no Patrón Maior da Confraria de Pescadores San Roque de Portonovo, que non asistiu por problemas de axenda. Pero esta convocatoria está xustificada,  porque o Patrón Maior,  leva máis de seis anos prometendo dita  reunión a índa nona fixo.
-Tampouco asistiu a concelleira de urbanismo de  Sanxenxo necesaria para colaborar no aspecto que lle compete.,
-Acéptanse as declaracións públicas do Patrón Maior de que convocaria a tódolos propietarios no primeiro trimestre do 2012.
-Noméase unha comisión xestora co seguinte mandato:
1.- Colaborar co Patrón Maior para que efectivamente cumpra a promesa de convocar a tódolos propietarios.
2.-Encarrilar as bases do futuro regulamento deste cemiterio que actualmente, sendo o máis importe, é o único carente deste instrumento imprescindible para o bo funcionamento do mesmo.
-Os compoñentes da Comísión Xestora Accidental son os seguintes:
PRESIDENTE:  ANTOLIN VAZQUES PUENTE
SECRETARIO: XERMÁN PRIETO DEZA
VOCAIS:
1.-ANDRÉS GARCIA FERNÁNDEZ
2.-RITA BASDEDIOS MUÑIZ
3.-BERTA BUEZAS DOMINGUEZ
4.-FRANCISCO DADÍN MAGDALENA

No hay comentarios:

Publicar un comentario