Instagram

miércoles, 31 de agosto de 2011

Rio Valiejos e Praia de Portonovo

No deslinde maritimo-terrrestre de 1972, Costas Estado, aparece o nome correcto de praia, non lle chama de Baltar, senón que de Portonovo. O Rio Valiejos aparece como arroyo Balijos.
Posted by Picasa

No hay comentarios:

Publicar un comentario